Zöld okosságok

hír a(z) kategóriában
Nyomtatóbarát változat
.
Zöld okosságok
Fotós: 
Csalán fotó
.

Végéhez ért öt alkalomból álló környezeti témanap-sorozatunk, melyet a Padányi Katolikus Gyakorlóiskolában zártunk. A gyerekek ez alkalommal is nagy lelkesedéssel és sok-sok okos hozzászólással gazdagították az interaktív órákat. Ezen utolsó alkalomra meghívtuk a sajtó képviselőit is, akiknek összegző tájékoztatót adtunk a lezajlott program részleteiről.

A Veszprém MJV Önkormányzata és a Csalán Egyesület együttműködésével lezárult az az 5 veszprémi általános iskolát érintő környezetvédelmi témanap-sorozat, melyen több, mint 400 gyermek sajátította el a gyakorlati környezetvédelem elemeit. Mivel az Önkormányzat fontosnak tartja mind a környezetvédelmet, mind a megfelelő szintű oktatást, így örömmel karolta fel Veszprém zöld jövőjét megalapozó témanapok megrendezését. Mindemellett a diákok olyan rendhagyó tanórákon vesznek részt, amelyeken motivációjuk nagyobb, és figyelmük jobban fókuszál a környezetvédelmi problémákra.

 

"Veszprém MJV Önkormányzata fontosnak tartja mind a környezetvédelmet, mind a megfelelő szintű oktatás, tudomány megvalósulását. Ezen célok tükrében örömmel karolta fel a Csalán Környezet-és Természetvédő Egyesület kezdeményezését városunk 5 általános iskolájának környezetvédelmi tudatformálása kapcsán. Az így elért több, mint 400 főnyi gyereksereg környezetvédelmi témanapon való részvétele a garanciája és építőeleme a jövő zöld városának, mely a tudatos lépéseknek köszönhetően folyamatos megvalósulásban van.” – hangsúlyozta a programot mentoráló Brányi Mária alpolgármester asszony.

 

„A foglalkozás-sorozatról elmondható, hogy mind a diákok, mind a pedagógusok nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták a játékos, interaktív foglalkozásokat. A forgószínpad-szerű órameneteknek köszönhetően az iskolai foglalkozások végére a diákok fejében már kiválóan rögzült a sok „zöld” tudnivaló és a sok-sok levegőbe lendülő kéz mind arról tanúskodott, hogy megtanulták a legfontosabbakat, melyek a későbbiek során kiváló alapul szolgálnak tudatos környezetük és háztartásuk kialakításához. Már az nagyon-nagy siker, ha az iskolából hazatérve megtanítják szüleiket a tudatos vásárlás legelső és legfontosabb lépéseire, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Mindezzel máris hozzájárulnak családjuk ökológiai lábnyomának zsugorításához.” – mondta el Szalay Tímea, a Csalán Egyesület elnöke.

 

A környezeti nevelés kiemelten fontos része iskolai életünknek: a diákokkal megismertetni a teremtett világ értékeit és azok védelmének fontosságát, feltámasztani bennük a felelősség érzését önmagukért és környezetükért, megtanítani őket a környezetkímélő viselkedésmód és életvitel kialakítására. A diákok érdekes és élményszerű tanórákon vesznek részt, a foglalkozások tartalma pedig ráirányítja figyelmüket olyan környezeti problémákra, amelyekkel nap mint nap találkoznak. Megtapasztalhatják, hogy a megoldás rajtuk is múlik, megtudhatják, ők személy szerint mit tehetnek. A leghatékonyabb nevelő eszköz a személyes példa, a Csalán Egyesület pedig a példamutatásban élen jár. – fogalmazta meg Szalai Lászlóné a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola igazgatóhelyettese.