Energiagazdálkodás

A geotermikus energia

Mádlné Szőnyi Judit

A könyv vázolja a geotermikus energiahasznosítás kínálta lehetőségeket, és összehangolja a témakörre vonatkozó ismereteket. Természettudományos közelítéssel a geotermikus rendszerek és készletek dinamikus szemléletű kezelését helyezi középpontba.

A hőszivattyú

Dr. U. Schreier, K-H Stawiarski, W. Kirchensteiner, F. Antony

"A hőszivattyú", annak műszaki és gazdasági előnyeit ismertető könyv, régi adóssága a hazai műszaki ismeretterjesztő könyvkiadásnak.

A könyv minden részletre kiterjedő, pontos leírását, elemzését adja a hőszivattyús technikának, gazdasági és környezeti előnyeinek.

A szalma, mint energiaforrás

Cser Kiadó

Ez a kiadvány azt mutatja be, hogy hogyan vált Dániában a szalma - amelynek korábban majdnem a fele felsleges hulladékanyagnak számított - környezetbarát, CO2-semleges energiaforrássá. Emellett technológiai, környezetvédelmi és gazdasági szempontból ismerteti a legújabb dán fejlesztéseket is.

A szélenergia hasznosítása

Uwe Hallenga

Több, mint 10 év telt el azóta, hogy ezt az elkészítési utasítást megírtam és a könyv első kiadása megjelent. Az idők folyamán számos levelet és kérdést kaptam, amelyek gyakran nem csupán az eredeti elkészítési utasítással voltak kapcsolatosak. Sok kéréds inkább a berendezés felállítására, a házikertben való felállítás célszerű helyének a kiválasztására, a fogyasztókkal és a hálózatra való táplálással összefüggő tudnivalókra vonatkozott.

A tűzipellet

Dr. Fenyvesi László, Ferencz Ákos, Tóvári Péter

A könyv célja a hazai tüzipelletgyártás és energiatermelés fejlődésének elősegítése a lehetőségek bemutatásával. Könyvünk foglalkozik a lehetséges alapanyagokkal, a pelletkészítés műszaki kérdéseivel, a pellettel szemben támasztott követelményekkel, valamint a tűzipellettel való energiatermeléssel.

Áramtermelés nap- és szélenergiából

Ferenczi Ödön

Ebben a könyvben a 60 W...20 kW közötti "kisteljesítményű nap- és szélgenerátoros áramtermelő rendszereket mutatom be. Ezek az alternatív energiaforrások előtérbe kerülhetnek akkor is, amikor a közüzemi elektromosenergiaellátás kiépítése nem gazdaságos (pl. egyes hétvégi és családi házaknál stb.), illetve amikor a kiépítés egyáltalán nem lehetséges. Itt említhetők az elektromos hálózattól igen távol eső települések, pl.

Biogázgyártás

Heincz Schulz - Barbara Eder

Az elmúlt években jelentősen nőtt az érdeklődés a biogáztermelés iránt. Ezt nemcsak a tervezett és a megépült biogázüzemek növekvő száma mutatja, hanem számos mezőgazdász, közösség, cég, politikus és magánember is érdeklődéssel figyeli a fejlesztéseket ezen a területen. Az energiagazdaság sem olyan szkeptikus a biogázos áramtermeléssel szemben, mint korábban. Az élelmiszeripar és a gasztronómia, az üzemi konyhák, az étkezdék és a hulladékgazdálkodás szempontjából is nagy jelentőségű a biogáztermelés.

Energiahatékonysági kézikönyv

Szerkesztette: Stumphauser Tamás és Dr. Csiszár Antal

A Regionális Energia- és Anyagtakarékossági Központ (REAK) egy éves működése során világossá vált, hogy ma már a megújuló energiahordozók felhasználásának, az anyag- és energiatakarékossági kérdéseknek széles szakirodalma van. Igaz viszont, hogy ha egy ház-, lakástulajdonos vagy frissen építkező szeretné megvalósítani - életének jelentős részét övező - tartózkodási terének energiatakarékos működtetését, bizony igen komoly szakirodalmi kutatásba kell kezdenie és valószínűleg csak többszáz oldalas anyag áttanulmányozása után találja meg kérdéseire a választ.

Energiáról okosan

Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület átdolgozott kiadása

Az Energiáról okosan című kiadvány negyedik kiadását éli. Népszerűségének oka, hogy gyakorlatias, a hétköznapokban alkalmazható információkkal látja el olvasóját. A kiadvány hármas felépítésű. Az 1. és 2. fejezet arról szól, mit kell tennünk, a 3. pedig arról, miért.

Energiatakarékos fűtés

Max Direktor

A könyv áttekintést nyújt mindarról, amelyre az ezermesternek számítania kell, és amelyet meg kell fontolnia, ha arra szánja el magát, hogy a fűtésszereléshez önmaga lásson hozzá.

Az ismertetett műveleti eljárásokból számos olyan szakiparos alapismeretet lehet elsajátítani, amely bármely rendszernél felhasználható.