Többet a zöldből

hír a(z) kategóriában
Nyomtatóbarát változat
.
Zöld felület Veszprémben
.

Egyesületünk lakossági véleménybegyűjtése alapján a veszprémi lakosság túlnyomó többsége nem elégedett a városi zöld területek mennyiségével, és akár ő maga is szívesen vállal feladatot Veszprém zöldebbé tétele érdekében. Ennek megfelelően a jövőben nagyobb figyelmet kívánunk fordítani arra, hogy a városzöldítésbe minél jobban bevonjuk a lakosságot.

Fa- Örökbefogadási Programunk során elültetett mintegy 500 fával és a parkok megőrzése melletti tevékenységgel szerepet vállaltuk Veszprém zöld területeinek védelmében, fejlesztésében. Mindezt a lakosság aktív részvételével értük el, így több ezer veszprémi lakost, és Veszprém városával szimpatizáló vendéget sikerült az egyesületnek mozgósítania a város zöldítése érdekében. 10 éve tartó zöldterület-védő tevékenységünk folytatásához kértük ki a lakosság véleményét a veszprémi zöldterületekkel kapcsolatos kérdőívvel.

A lakossági véleménygyűjtés célja egyrészt a veszprémi zöld területek mennyiségéről, helyzetéről alkotott kép és a további lakossági igények megismerése, másrészt annak pontosítása volt, hogy az emberek kit neveznek meg a városzöldítésért felelősnek és milyen mértékben vállalnak szerepet ők maguk is ezen tevékenység folytatásában.

„ A kérdőív eredményei minden elképzelésünket felülmúlták” – mondta el Szalay Tímea, a Csalán Egyesület elnöke. „ A kérdőívet kitöltők 70%-a nyilatkozott úgy, hogy Veszprémben nem elegendő a zöld területek (pl. parkok, ligetek) nagysága, és minden második kitöltő jelezte, hogy meglátása szerint a zöldterületek nagysága Veszprémben folyamatosan csökken. A zöld területek iránti igényt jelzi, hogy a megkérdezettek több, mint 80%-a, azaz 5 emberből 4 szerint szükséges lenne újabb zöld területeket kialakítani, melyet elsősorban a nagy lakótelepeken, a belvárosban, és az új kialakítású lakótelepeken látja szükségesnek a lakosság.”

Minden talpalatnyi zöldre nagy szükség van tehát a megkérdezettek szerint, akik 83%-a semmilyen célra (sem bevásárlóközpontra, sem új gyárakra, sem autóutakra, sem benzinkútra) nem vonna el zöld területeket a várostól. Ezen adatok tükrében megállapítható, hogy a megkérdezettek túlnyomó többsége kínosan ügyel a parkok megtartására, sőt új parkok létrehozását is szükségesnek látja.

„ Kérdésünkre, hogy kinek a feladata a város zöld felületeinek fejlesztést a megkérdezettek közel 80%-a az önkormányzatot jelölte meg, de a civil szervezeteknek (36%) és a lakosságnak (34%) is komoly szerepet szánnak a kitöltők. Így nem is meglepő, hogy mekkora a tenni akarás a veszprémi lakosokban. A megkérdezettek háromnegyede maga is szívesen zöldítene, azaz ültetne fát (57%), futtatná be otthonát zöld növénnyel és saját kertet is nagy lelkesedéssel gondoznak, gondoznának.” – tette hozzá a programvezető.

Átgondolt zöld terület stratégiával hatalmas erőforrások indulnának meg parkjaink állapotának megőrzése, új parkok létrehozása érdekében. A Csalán Egyesület a kérdőívek tanulsága alapján a jövőben jobban figyeli azokat a lehetőségeket, melyekben a lakossági cselekvő szándékok a zöld területek fejlesztését szolgálhatják.